Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 275

van geen meester maakten: zij vielen in handen der Zeeuwen. Een groot verlies voor den Spanjaard, die voor hadt, de Prinsgezinden,ter zee de magtigften, daar mede te beftooken, als eene ontzaglijke Vloot, in Spanje toegerust, zich daar mede vereenigde; doch deeze bleef agter; vermids de roode loop, op dezelve ontftaan , een groot deel volks wegfleepte (*). Desgelijks mislukten den Koningsgezinden verfcheide aanflagen op Delft, Medenblik, Hoorn en Enkhuizen, en in Waterland. Doch Woudrichern , Leerdam en Asperen vielen hun in handen (f).

Requesens, den krijgskans te onzeker vindende, om zijne oogmerken te bereiken, zogt, langs andere wegen, daar toe te komen. Hij maakte eenen aanvang met het afkondigen eener Algemeene Vergiffenisfe, die veel ruimer gefteld was, dan de voorgaande van Alva , en maar weinig perfoonen uitfloot. Om gena te verkrijgen, hadt men niets andets te doen, dan te biegten en in den fchoot der Kerke weder te keeren: eene genade, welke zelfs den aanhangeren der Oproerigen niet zou geweigerd worden, indien zij, binnen twee maanden, berouw betoonden; ook werden den zoodanigen, die bewijzen konden, als Roomfche Christenen geleefd te hebben, hunne aangeflaage goederen wederom toegezegd. Maar, behalven dat de eisch van 't Roomsch Geloof een groot gedeelte uitfloot, die de beginzels der Hervormden

om-

(♦) Langueti Epift. p. 18, Hooft, L D. bl. 36> 37«• (t) Bor, VII. B. bl. 14. 16. 18. 41. 4^ S a

Philips de II. van

Spanje.

De Zeeuwen neemen de Schepen der Span. jaar den.

Requesens doet eene AlgemeeneVergiffenis aanbieden.

Sluiten