Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>br NEDERLANDEN. 305

De Edelen en de Groote Steden van Holland hadden de eerde , de Staaten van Zeeland de tweede, de Kleine Steden van Holland en de Steden Bommel en Buuren de twee anderen. De twee laatstgemelden hadt hij geheel in zijne magt, en hij hieldt de vijlde

cn beflisfende Item aan zichzelven (*). . Om

nog zekerer te gaan, hadt hij zorge gedraagen , zodanige Perfoonen derwaards te fchikken, als zijne zaak zeer begunstigden, te weeten, Jonkheer f acob Van der Does, Carel van Boisot,Jonkheer Willem van Zuilen van Nyvelo , Jonkheer Philip van Marnix, Heer van St. Aldegonde , JoanJunius De Jonge , Mr. Adriaan van der Myle, Mr.paulus Buis, Jonkheer Arend van Doys , Mr. Nanning van Fokeest en Mr. Coknelis AdriaansZoon Bakker, Penfionaris van Zierkzee. Naardemaal deeze Onderhandelingen te Breda gehouden wierden, eene Stad , toen in de magt der Koningsgezinden , hadden deezen acht Gijzelaars na Holland gezonden, tot Waarborgen voor hunne Afgevaardigden. Onder deezen bevonden zich Mondragon en

Romero. 's Konings Gevolmagtigden waren

Albert Leonius , Hoogleeraar in de Regten op de Hoogefchool te Leuven, Maximiliaan Vu ain van Gent, Heer van Ras/lnghem , Mr. Arnoud Sasbout en Cornelis Suis (f). Joan Borne , Raadsheer des Graaven van Zwart-

fep-

(*") Refol van Holl. 1575. bl. 47. 51. $2. (f) Zie aldaar, bl. 40. 50. 50.

A a

Philipspe II. van Spanje.

Ziine befchiltkragop de Steramen en de Afgevaardigden.

Sluiten