Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II van Spanje.

B»lang der on

derfcheide Par

Üjec

So8 GESCHIEDENIb

Heer mogt werpen , dewijl hij zich nu en dan ontvallen liet, dat het der Bruid, welke hij in zijne magt hadt, aan geene Vrijers ontbrak, die haare zaak zouden opneemen , in gevalle Philips haar weiger%, op billijke voorwaarden, aanteneemen. Maar Requesens durfde, wegens den Godsdienst, niets toegeeven, zonder den Koning des geraadpleegd te hebben : en de Onderhandelingen werden, naa omtrent drie maanden duurens , afgebrooken (*>

Oranje was de Man niet, om de fchoone Bruid, die hij in zijne magt hadt, aan anderen afteltaan, als hij ze voor zichzelven kon bewaaren. Zijn belang eischte het, eene verzoening te verhinderen, welke , vroeg of laat, zijne magt in de Nederlanden gehee! moest vernietigen, 't Belang der zamenverbondene Landen vorderde het eindigen van eenen Oorlog, welks fchriklijkheden zij ondervonden, en welks verdere gevolgen zij vreesden : doch tellens , dat zij, met hunnen Koning handelende , voorwaarden bedongen, in ftaat, om zijne wraak te beperken .

Vreemd is het, dat de Konlngfchen hunne voorftagen niet aannamen. Men wil ook, dat Requesens zich, vervolgens, beklaagde , hun op hun woord niet sevat te hebben (f>

Het fchijnt, dat beide de Partijen het mislukken deezer Onderhandelinge voorzagen; althans, eerde

we-

(«) Refol. van Holl. 1575- Maart Juny. Bo»2VIIL

B. bl- 88 enz. (f) Viglius ad Hopp. p. 844-84*.

Sluiten