Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8io GESCHIEDENIS

kenden, dan om dat zij 'er wel aalmoesfen van ontvangen hadden. Doch , ter doodftrafte gebragt, ontkenden zij de gedaane befchuldigingen , en volhardden hier in tot het uiterfte. Men vatte, egter, de valsch betichten. Drie der voornaamften, Jacob. Corneliszoon, zijn Zoon Nanning, als mede Pieter Nanningzoon , allen Roomsch gezin d, en dus te meer verdagt, werden gevat: de Landloopers hadden het verraad hun in 't aangezigt verweeten, en men wilde hun tot eigen bekentenis brengen. Hier toe bezigde men folteringen , die 't geloof zouden te boven gaan, indien de egtfte befcheiden niet voor de waarheid inltondeu. Rekken, fpannen, en geesfelen met verfche berkenroeden , in water geweekt, was het minde. Met Lijnwaad, in Brandewijn gedoopt en aangeltooken!, werden de lichaamen , van 't hoofd tot de voeten , derwijze geblaakerd , dat ze zwart zagen , en de zenuwen hier en daar bloot kwamen. Ontltoke Zwavel en Kaarsfen fchroeiden de oxels en de voetzooien. Zo mishandeld liet men de Lijders op den vloer leggen , en, wanneer de ilaap een oogenblik rust aan de gemartelden fcheen te vergunnen , dreef men dien met roeden weg. Niets kreegen zij te eeten, dan gezouten Haring, en geen drup Water, om den dorst, door zulke fpijze veroorzaakt, te lesfen. Torren , uit den grond gedolven, plaatste men op den navel, die 'er, met den angel ingeboord, weder uitgetrokken werden. Sonoi zelve hadt Rotten gezonden , die , eerst onder een fteenen flop , en naderhand onder eene houten

laa-

Philips de II. van

Spanje.

Sluiten