Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i,Ea NEDERLANDEN. 3*3

, de onnoozelen te behagen, en de fpitsvondigfte wreedheden, ten hunnen bederve, uit der helle te

„ vorfchen (*)•"

Ongelukkig leveren de Oorlogsönheilen ons geene tooneelen op, bekwaam om de fchriklijkheden van 't even gefchetfte te verzagten. Mondragon vermeefterde de Klundert, de Fijnaard en de Ruigenhil, drie Polders aan 't Hollandsen Diep, waar hij zich verfterkte, en de vaart van en na Zeeland belemmerde Hierges, Buuren te ondergebragt heb

bende, belegerde Qudewater, en kreeg het, ftormen derhan'd, in zijn geweld. De Bezetting en de Bur gerij fneuvelde voöt 't meerendeel. De Vrouwen e! Maagden werden 't ftuk voor drie of vier Rijksdaal ders verkogt. De Bailjuw wist, een deken of twee als buit, om 't lijf geflingerd hebbende, buiten,on der den vijand , en , eindelijk , door te geraaken Twintig Burgers, niet in ftaat» om 't beloofde ram zoen optebrengen, werden , in koelen bloede, vei moord. De Hollandfche Predikant moest, fchoo hij vijfhonderd Guldens losgeld betaald hadt, zij leeven aan de galg eindigen : naa zestien maande hangens, werd, gelijk ooggetuigen verhaald hebben en , uit hun getuigenis , in 't Register der Staat befluiten ftaat opgetekend, zijn lichaam nogzoblar en vol, de oogen zo Ongekwetst , en het aangezii zo weinig ingevallen gevonden , als of hij niet me

d

(») Höofi, ï. D. bl. 4a» enz'

Philips de II. van

Spanje.

Oudewater ingenomenen geplunderd.'

t

i

*

k 5t ;r ia

Sluiten