Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•32S GESCHIEDENIS

Philips to II, van Spanje.

Charafter van Rt.-

qulseks,

I

I 1 1 1

j t ]

1

Het wordt, met éénpaarige (temmen, erkend, dat Requesens, wat dejvrijgskunde betreft, met den Hertog van Alva niet op één dag te noemen was. Met fchande kwam hij af van zijne twee voornaamfte onderneemingen, het beleg van Leyden en het ontzet van Middelburg. Aan het kloek vernuft van Vitelli , aan de dapperheid van Mondragon , Romero en H ierges , en den moed der Spaanfche Krijgslieden van dien tijd, hadt hij den beroemden overtocht na Zeeland , en eenige verraeefteringen in Holland, die de Staat/eken in groote verlegenheid biagten, dank te weeten. Onze Schrijvers verheffen hem doorgaans verre boven zijnen Voorganger in beleid, vaardigheid en befcheidenheid ; doch , om regt te doen aan beiden, moet men de verfchülende omllandigheïen, in welken zij ieder de Landvoogdij aanvaarden, in opmerking neemen. Alva verfcheen in de Nederlanden, toen 't Spaanfche Hof waande, dat le Ingezetenen , door malle barmhartigheid bedorven, best, door voorbeeldlijke ftrenge (rrafoefening, lat aanregten van beroerten zouden afleeren: zijn last rfagt mede , vaur , zwaard nocli ftrop te fpaaren t nistasten kon hij niet, dewijl alle Nederlanders, ïoofd voorhoofd, bij den Koning aan gekwetste Ma-

efleic fchuldig (tonden. Requesens , daarën-

egen, aanvaardde het Landbeftuur op een' tijd, dat iet Spaanfche Hof, de verkeerdheid der voorheen tangi:wende middelen ziende, andere enzagtermaategtls nam. De Vrijheidminnende Landzaaten, tegen ;eweld zich verhardende, zogt men door hoope van

be*

Sluiten