Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

GESCHIEDENIS

Philips ue ü.van

Spanje.

Muiterij der

Spaanfche

Knegten. li

denster maand. Ondanksdeeze zwaare belastingen, en honderdduizend Guldens ééns, welken Holland, drie maanden Mater, beloofde, kwam hetzofchaars met 'sLands middelen om, dat het weinig verfchilde, of men hadt het Haagfche Bosch doen omhouwen, en het, met grond en al, tot het krijgen van gereede penningen, doen verkoopen C*> Men vreesde, dat de Koningfchen, door het bemagtigen van Zierkzee, de gemeenfchap tusfchen de beide Landfchappeit verbrooken hebbende, zich van die voordeden zouden bedienen, tot het beftaan van nieuwe aanflagen; doch toen ontftondt een StaatsSrkaan, welks losbarften men met ongeduld verwagtte.

De Burgers van Zierkzee hadden de plundering hunner Stad voor honderdduizend Guldens afgekogt. Maar dcézé fomme kon'bij lange na niet toereiken, tot betaaling van tweeëntwintig maanden agterftallige foldij. Weinig tijds naa de overgave der Stad, iloegen de Spaanfche Knegten, geene betaaling krijgende , aan 't muiten , roofden en plunderden de Dorpen op Schouwen en Duiveland : verder , op 't vaste Land gekomen, regtten zij dergelijke verwoestingen aan in Braband en Vlaanderen , en namen Aalst, bij verrasiing, in, (tellende al het onderhoorige Land onder brandfchatting. Op deeze tijding, geraakte de Gemeente te Brusfel, waar men reeds drie Vaandels Spaanfche Knegten ter Stad hadt uitgedreeven, in roere, itreefde na-'t Hof, fcholdt de . | .- ,iotl . . Raa-

(*) Ref. van Heil. 1576. bl. 16. 19.142 87.88.

Sluiten