Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314

GESCHIEDENIS

ondanks den moed der Egtgenoote van Mondragon , die de plaats baars Mans met eene heldhaftigheid, meer dan men van de zwakke Kunne venvagt , bekleedde. De Prins van Oranje verzekerde zich ook van Zierkzee, van het Eiland Schouwen , Oudewater, en veele andere Piaatzen , die de Spanjaards, met zo veel gelds en bloeds gewonnen , thans verlieten (*). Brief op Brief liet zijne Hoogheid aan die van Amjletdam, Haarlem, Utrecht en Gelderland afgaan, om hun te beweegen, dat zij hem voor Stadhouder erkenden (f). Dan het grootfte voordeel, 't geen hij van deeze omwenteling trok, was , dat het tooneel des Oorlogs buiten Holland en Zeeland geraakte, waar door de Landfchappen nu begonnen adem te haaien. Allengskens bereikte hij zijn oogmerk, om zijne magt te vermeerderen en uittebreiden, in de andere Landfchappen, ten fpijt des Spaanjchen Monarchs, wiens magt hij in de Nederlanden knak. te, door hun, eerlang, een Verbond te doen fluiten, 't welk hem in ftaat itelde, om Philips moedig het hoofd te bieden.

De Punten , betreffende den Godsdienst , in de Gendfche Bevrediging, zijn zeer billijk. Dan de Staaten van Ho and, bedugt, dat, in gevolge van dezeiven , een groot aantal uitgeweekene Roomfchen

we-

(•-) Apol. van Willem den I, bl. 87. Bor , IX. B, ti. t8o.

(t) Re/tl. van Holl. 1576, bl. 163. 164. 2021,

Philips de II. van Spanje.

Sluiten