Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3+3

weder in 't Land zouden komen , vonden goed, «en zeer fcherpen Eed opteftellen, bij welken zij , zich hier weder nederzettende, moeitenbelooven, „niets „ tegen den Hervormden Godsdienst te zullen raa„ den, om eenigen anderen Godsdienst te doen oe„ fenen : immers niet , voor dat zulks, na het ver" jaagen der Spanjaarden, door eene wettige Verga„ dering der Algemeene Staaten zou bepaald zijn." Zijne Hoogheid zag ongaarne, de Luiden dus boven de Gendfehe Bevrediging bezwaard ; ook werd de Eed zo verre verzagt, dat men alleen de handhaavina

daar van hadt te belooven (*> In Holland en

Zeeland werd ook, op 's Konings naam, alle handel met de muitende Spanjaarden en derzelver Aanhangeren verbooden (f).

' Het komt vreemd voor, dat geene Krijgsknegten ooit ftegter betaald werden , dan die van Philips . die zulke uitgeftrekte Landen beheerschte, en de in komlrcn hadt van het ichatrijk America. Spanje er de Nederlanden fcheenen te moeten overvloeijen vat het Goud, 't welk de Mijuen van de Nieuwe We reld in 't eené Rijk uitnomen, door het onderhouc der Krijgsbenden en den Koophandel in de ander Gewesten. Buiten twijffel zou zulks het geval ge weest hebben, indien de Oorlog dit uitwerkzel nie belet hadt. Die fahriklijke geesiel brengt doodlijk

flage:

(*) Groot Plakaath. II. D. bl. 2141. (t) Zie aldaar.

Philip? de Il.van Spanje.

[

L

t 1

Sluiten