Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje,

I i

] 1 J i 1 1 (

U6 GESCHIEDENIS

flagen toe aan de werkzaamheid. Menfchen, daar door gezweept, moeten den arbeid van anderen betaalen, en zien, dat hun Geld na vreemde Landen gaat. De Geldfpecien vermeerderen alleen den rijkdom in een Land, door derzelver omloop. Het uitwerkzel des Gelds, of van eenig ander verbeeldend teken van de waarde der Koopmanfchappen , verdubbelt en vermeerdert als 't ware in 't oneindige, naar dat het door meerder handen gaat. Maar in Landen , door den Oorlog getijsterd, zijn de bezittingen te zeer aan 't wisfelvallig lot blootgelleld , om 'er credit te vinden: men verbe.-gt en verfehuilt de fchatien, ten einde men, in nood, tot dezelven de toevlugt neeme. Van hier de zwaarigheid, om belastingen te hefFen, :n die wanorde in de Geldmiddelen , die medegewrogt heeft, om Spanje alle de Nederlanden te doen verliezen.

De Gendfche Bevrediging beloofde het gunfh'gst roorüitzigt aan de Nederlanden , wanneer men zo igt den haat als de wapens hadt konnen afleggen. Maar de Hoofden, door Eerzugt en Naijver gedreertn, en het Volk, vervoerd door een valleden Geoofsijver en Dvveeperij , konden noch de voordeeen des gemaakten Verdrags, noch het geluk des te;enwoordigen Staats fmaaken: deeze verkeerde be[iniels verfchaften welhaast voedzel aan Partijlchap»en, de vijandinnen van openbaare Vrijheid. Phi.ips , weelende, met welk eene greetigheid men de ïendfcht Bevrediging ontvangen hadt,en,bovenal,

den

Sluiten