Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ft GESCHIEDENIS

Philips d '. II, van Spanje.

Oranje neemt toé in' vermogen.

Omwenteling ia Friesland en Groningen.

deeze , door derzei ver verééniging, magtïe;er"gewor<den, fchroomde zij minder, zich hunne Voorttandfter te roonen. Veertigduizend Angelotten en ongemunt Zilver kreeg men uit dat Rijk ter leen , en toezegging tot honderdduizend Ponden Sterling (*).

De bedrijfloosheid, waar in eene zo lange tastenen* regeering de Spanjaarden en de Staaten bragt, verfchafte den Prins van Oranje rijdruimte , om zijne magt te vermeerderen, en aan de Gewesten, die alleen uit vreeze den hals onder het juk gekromd hadden, gelegenheid, om hunne waare gevoelens te betoonen. Nauwlijks hadden de Spanjaarden de Steden Oudewater en Zierkzee verlaaten , of zij namen bezetting van den Prins in. De Algemeene Staaten verzekerden zich van Kamerijk en Falenchijn (f).

Meer hadt het volvoeren des toelegsin, om Friesland en Groningen op der Staaten zijde te brengen. Doch de omftandigheden werkten eenigzins mede. De Inwoonders, verarmd door overftroomingen en invallen van 's Prinfen Volk , gedrukt door belastingen tot onderhoud der Krijgsknegten, en bezield door hunne oude zugt voor de Vrijheid , haakten na eene Omwenteling. Gasper Robles , Heer van Belli, hun Landvoogd, een Portugees van laage geboeme, die zich door zijne bekwaamheden tot die hoogte opgebeurd, en zijn Landbeliuur verheerlijkt hadt door het aanleggen van nieuwe Dijken, welken tot cieraad

en

(*) Hooft, I. D. bl. 489. 491. (t; Zie aldaar, bl. 481.

Sluiten