Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 377

na Spanje, gefchreeven , vermeerderden hunne ongerustheid. De Koning van Navarre hadt ze in Gasconje onderfchept, en, fchoonincharacters gefchreeven, wist de Prins van Oranje, wien men ze toefchikte, den neutel daar van te vinden. In dezelven werd de Koning aangemaand, de Staaten te beoorlogen, en eene verouderde wonde door vuur enttaai te geneezen (-)•

Don Jan bedekte zijne eerzugtige en onvoorzigtige oogmerken niet in het antwoord aan de Afgevaardigden der Staaten, om hem te verzoeken, dar hij we< ■ der na Brusfel zou keeren. Hij merkte zich reeds aan als meefter van het Slot te Antwerpen : en men ■kon, verklaarde bij, den Staaten aanzeggen, dat het hem noch aan Geld, noch aan Manfchap zou ontbreeken. Deeze onbedagtzaame bedagt niet, dathi niet langer over Spanjaarden het bevel voerde. D< Duitfchers, door hem na Antwerpen gezonden, wer den overvallen en verllaagen. Die het Kalteel in hielden, voelden zich, naa het ontrusten derBurge ren, en het onderhandelen over twee of drie tonne: fchats, om de Stad te ontruimen , door het geroep de Geuzen, de Geuzen, daar komen.ze! door fchri om 't hart geflaagen, en vlooden , met agterlaatin van alles. De Zeeuw fche Vloot, die met veel ftaa lijkheid de Schelde opvoer, werd met eene toegen. genheid ontvangen, welke men mogt verwagten vs verloste Burgers , die eene tweede Spaanfche Fur

C) Bor, XI. B. bl. 264. Pbtit. B. 33i«34*«

Phh ips de 11.vaa Spanje.

Antwerpen^ door AeZeeuw[l he Vloot, van de Duitfcha Knegten verlost.

1

» |

8 :-

n ie te

Sluiten