Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?8

GESCHIEDENIS

Philips de I f. van Spanje.

Onderhandelingen met Don Jan.

De Dijken in Holland herfteld.

te gemoet zagen, en Hautain, de aanvoerder van dezelve, met een Gouden Keten , van Stads wege, befchonken (*).

Als een donderdag klonk deeze maar Don Jan in de ooren. Voorheen hadt hij den Staaten de onbefchaamdfte eifchen gedaan , thans verzogt hij, op een fmeekendeu toon, een Itillland van wapenen, tot dat de Koning, geviel hij hun niet, eenen anderen Vorst, van deszelfs bloed , zou hebben aangefield. Deeze voorflag voldeedt hun beter, dan de verfchooningen, welken hij inbragt, wegens de onderlchepte Brieven , en het ophouden van 't vertrek der Hoogduitfche Knegten. Zij fchreeven aan Philips , eerst, om bevel aan Don Jan tot het nakomen van het Eeuwig Gebod, en voorts , om eenen anderen Landvoogd (f).

De mislukte verraadlijke toeleg van Don Jan bragt niet weinig toe tot vermeerdering van Oranjf's invloed. De Hollanders deeden hun voordeel mei de verwarringen der andere Gewesten , en herltelden, middelerwijl, de Dijken, die, deels vanitorm,deels iran het doorlteeken , in den jongden oorlog , veel geleden hadden. Zij dankten, om de hier toe noolige geldfom te vinden, eenig Krijgsvolk af; noghans zorg draagende, om zo veel Landvolk en zulk :en aantal van üoiJoglchepen in dienst te houden,

als

(*; Hooft, I. 1>. bl. 523 52$.

(t.) Zie aldaar, bl. 523. en Box, XI.B. bl. 275, 27981.

Sluiten