Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S<5 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Span e.

Tot Ruwaard van Bral and aan gefield.-

Onderhandelingen met Don Jan.

C*) Strab , Dec. L Lib. IX. p. 502.

„ en,

landfche Vrijheid. Welhaast vondt bij zich be¬

kleed met de waardigheid van Ruwaard of Befchermheer van Braband: een eeretrap , welke zomtijdi diende, om tot het aanzien van Hertogopteklimmen: eene hoogheid, zo zommigen willen, hem door zijne Vrienden toegefchikt (*). Hoe 't hier mede zij, Oranje fmaakte het genoegen, om zich den eerften te zien in een Land , waar uit zijne Vijanden hem verbannen hadden, en die nu op 't punt Honden, om, op hunne beurt, dat lotte ondergaan.

Te midden van alle de opgemelde verrigtingen, hadden de Algemeene Staaten de onderhandeling met Don Jan leevendig gehouden. Men vindt hier van :en breed verflag bij Gaspar Schetz , Heer van Grobbendonk, die daar in voornaamlijk de hand hadt. Onder de Vertoogen van dien Onderhandelaar, eerst een Vaderlandsch- en naderhand een Koningsgezinde, vindt men verfcheide meldenswaardige redenen bijgebragt, om Don Jan de gewelddaadige middelen te Dntraaden. ,, Wanneer," 1 uidt zijne taal , „allean(, dere Landfchappen te ondergebragt zullen weezen , „ zal Holland en Zeeland , waar Alva en Reque, sens beiden het hoofd ffiettrn , onverwinnelijfc , blijven. Wel verre van verdrukt te worden door „ nederlaagen, toonen die Gewesten zich des te moe, diger en des te gedugter. Derzelver Steden zijn , bijkans ontoeganglijk: eene kleine Bezetting kan t) ze verdeedigen tegen eene ontzaglijke Legermagt,

Sluiten