Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phtupj 1)e Ü; van Sprnije.

30* GESCHIEDENIS

landfche Vrijheid , kon niet misfen , bij hun veele begunftigers te hebben. Onder anderen hadden de Heer van Rijhove , Jonkheer Jan van Imbize, Kroivelde en anderen hunnen haat tegen de vijanden van Willem en van den Hervormden Godsdienst niet bedekt. Doch ; voldoende reden hebbende, om den Hertog van Aarfchot , thans als Stadhouder van Vlaanderen te Gend met veel toeftels ingehaald, te vreezen, bellooten zij, het onweer , 't welk hun

dreigde , op diens hoofd te laaten losbarsten.

Rjjhove begaf zich na Antwerpen, om den Prins te toonen, hoe het te Gend gefchaapen ftoudt, en met hem te raadpleegen. Deeze , met de zaak verlegen, vroeg: ,, Wat raad?" Rijhove hier op: Heere, ik zie niets naders , dan den nieuwen Stadhouder, met al wat na zijne ftem luiftert, hij den kop te vat' teu en doortejluuren. Oranje hervatte, „ of men „ dan zo, als vertwijfeld, zou voorthollen ? " Rijhove verklaarde , dat hij geen ander middel wist, en , benoodigd zijnde , een onveilig en fchrikkend leeven te leiden, oft zelve, op''sHemels genade,ten dienfte van ,t Vaderland te waagen , ja 'er bij intefchieten, hij dit laatjle ongelijk liever hadt. ,, Dat ,, was," zeide zijne Doorlugtigheid, „wat anders:" en vroeg hem, „ op welke hulpe hij ftaatmaakte? Naardien, antwoordde Rijhove , mij de uwe ontvalt . zo wil ik van Gods hand een uitftag verwagten, en wekken de Gemeente op , om haare Vrijheden , welken men ten onbruik zoekt te maaken, te handhaaven. Oranje toonde hem de roekloosheid

en

Sluiten