Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, w

door vriendfchap aan Don Jan verknogt war,: zij kreegen last, de Stad te ruimen. Ter zelfder oorzaake moeiten de Minderbroeders Utrecht verhaten. Eenigcn van die Orde werden tcGend, om Sodomie, ten vuure gedoemd , en de vier Bedelende Monnikorden, vervolgens, te dier Stede uitgebannen.

Het valt ligt te bevroeden, welk een genoegen de Onroomfchen in deeze gebeurtenislen hadden. Voorheen verzogten zij ootmoedig, dat ze gedoogd mogten worden; dan thans , de meerderheid gezag krijgende, waren zij niet genegen , om anderen te verdraagen. Het wederkeeren van een verbaazend aantal uitgeweekenen hadt hunne Partij geweldig doen aangroeijen: de gunst derKoninginne van Engeland, des Prinfen van Oranje, des Hertogs Casimir, al len den Proteftantfchen Godsdienst toegedaan, deed hun denken, dat hun Koningrijk gekomen was , et

tot ongeregeldheden overfhian. Een Berigt

door Aj.dcgonde den AlgemeenenStaaten toegezon den, dat de Spaanfchen zich van Amflerdam wilde verzekeren, werd, veranderd, voonverteld , en al een daadlijke toeleg op die Stad onder de Gemeei te verfpreid : dit maakte de Catholijken verdag Meefter Willem Bardes, Zoon van den geweeze Schout Bardes , boven meermaalen vermeld , wi weder in Amfterdam gekomen : zijn ijver voor c Hervorminge maakte hem tot een Hoofdvoorftand derOnroomfchen. Sonoi, een Man,geenzinsnau\ gezet omtrent de middelen, welken hij bezigde, o

i

Phiiips du II. van Spanje.

Opftand te Am fterdam.

i >

i s it.

u

LS

!e :r /ale

Sluiten