Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, 441

eene Gezindheid zij ook mogten weezen, bezoeken. Hij was door dit alles bij de Burgerij bemind, en ftondt in blaakende gunst bij de Wethouderfchap s eene liefde en gunst, welken hij behieldt , fchoon de Hervormden zijne Kerk den fcheldna.m van de Libertijnfche Kerk gaven , en hem een Fnjgeest noemden, alles in 't werk Hellende, om hem inhaat en veragtinge te brengen. De Wethouderfchap begunftigde Duifhuis en zijne wijze van hervorming, waarfchijnlijk , om dat zij voor de Kerklijke Heer fchappij der ftrenge Calvinisten vreesden (*). , . ' Deezen gaven reeds vroeg blijk van het te weinn ontzag , 't geen zij den Regenten toedroegen. 1 Amfterdam hadt men hier-van een fpreekend voo. beeld. Men pleeg 'er het trouwen in de Kerk b,j . vond te laaten gefchieden. De Kerkenraad beflooi niet lang naa de verandering, dat zulks bij dage zo volvoerd worden. Een aanzienlijk Burger toonde voor Commisfarisfen der Huwelijkszaaken gekomer om de Geboden te laaten aantekenen. zichgenegei om die van 't Stadhuis te doen gaan, en ook daar trouwen, dewijl zijne jonge Bruid tegen het trouw bij dage, in de Kerk , geweldig opzag. De Co: misfarisfen en de Burgemeefters wilden liever, c hij de Trouwplegtigheid in de Kerk zou laaten v rieten, en beloolden, te bezorgen, dat de trouwi naa'tAvondgebedgefchiedenzou. De Predikant.

Ct) Hooft, II. D. bl. 1054. Brandt Reform. I. bl. 623 enz.

Philips de II. va» Spanje.

; De Hervormden

' te Am-

- fterdam in gefchil met de

5 Regen.

u te'1-

»

'>

te:nn,at:r-

ng u, les

D>

Sluiten