Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 455

diging te vernietigen : dan de verdeeldheden en de fcheuring der Waalfche Gewesten vertoonden zien niet, of Oranje zogt het voorheen gemaakte, enin fchijn ter zijde gelegde, Ontwerp doortezetten. -_Oranje droeg zorg , om niet voortekomen als e Aanlegger van dit werk, en gaf het in handen van Jan van Nas f au, gelijk hij voorheen zich van Graat Lodewijr bediend hadt, om de Verbintenis der Jodelen tot Hand te brengen. Waarom hij ook dit Verbond zelve niet terftond ondertekende, doch dit zijnen Broeder overliet, even of deeze 'er het hoofd

van was (*).

Verfcheide Vergaderingen werden 'er, op verlchillende Plaatzen, gehouden, waar men Ontwerpen van Veréénigingen en Bondgenooifchappen inleverde, om daai over, elk in den zijnen, te raadpleegen , en , naa goedvinden, een befluit te neemen. Eindelijk hiel den de Staaten van Holland en Zeeland , in Slacht maand, te Gorcum , eene Vergadering, waar Ja, van Nasfau met Jacob Taffin, uit'sPrinfen naam de Staaten vermaande, zorgvuldig bedagt te weeze op een Verbond tusfchen hun , het Hertogdom Ge

de

(*) P. Paulus Verklaring der Unie van Utrecht, bl. Nogthans handelde hij zo bedekt niet, als men .op'tgea des Schrijvers van V Leeven van Willem den I, pl.251, doorgaans, geloofd en beweerd heeft. Zie Bondam Redenv. over de Unie van Utrecht, (Krt.jbl < en Onüitg, Stukk. III. D. bl. 94 en 256.

.

Philips de Ü van Spanje.

De Unie van Utrecht' gefloten.

I

»

ii ft.

910). P. h.

Sluiten