Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

J 1

i

I )

n li

k n I d< d; te ve rei in fci

456 GESCHIEDENIS

derJand, het Graaffchap Zutphen, en andere Gewes. ten, waar van hem, voorheen , eene fchets toegezonden was, dewijl het hem toefebeen , dat dergelijk een Verbond deezen Gewesten allervoordeeligst zou weezen. 's Prinfen vermaaning vondt ingang, de Staaten keurden de Unie goed, en gelastten zommigen uit hun midden, om zich te Utrecht te laaten vinden, om met de Gelderfchen, Utrethtfchen enOterijsfelfchen , daar befchreeven , over de Unie in onderhandeling te treeden. Naa eenige toebereidzelen, uit welke Jan van Nas/au den goeden wil en le genegenheid der Hollanderen, Zeeuwen en Utrecht\m*%i oordeelde hij den tijd gebooren, om de :aak haar beflag te geeven , vertrouwende op de >eIoften der Edelen en Regeerders van zommigeGevesten , en vol hoope , dat de overige Landfcbapen zich, in 't vervolg, bij de Unie zouden voegen. Vanneer de Staaten van Holland, Zeelanden Utrecht erk aandrongen, dat de reeds tegenwoordigen iets ehoorden vastteftcllen, om de zaak te bevorderen, wam men zo verre, dat 'er, den vijfden van Winrmaand , tusfchen de Hollanders , Zeeuwen en nezen, te Utrecht vergaderd, met de Afgevaardig:n van dat Landfchap, een befluit genomen wierd, t de Bijéénkomften over de Unie , ten dien tijde,' Utrecht zouden worden gehouden, daar de Brien en Berigten van de Gewesten, Steden en ande), betreffende de algemeene zaaken, geopend, en iie Stad alle de veréénigde Landfchappen zouden beireevea worden. Daags daaraan, werden de Hoofd-

pun-

Sluiten