Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4So GESCHIEDENIS

Philips ue II. van Spanje.

Welk een onthaal deeze Unie ontmoette.Het toetreedendaar van.

van het meefterlijk Werk, daar over onlangs uitgekomen, en waar toe wij onze Leezers, op delaatfte

bladzijden,meermaalen geweezenhebben. Welk

een onthaal zij ontmoette , ftaat ons kortlijk te ontvouwen. Zeer verre was het 'er af', dat zij overal met dezelfde vuurigheid werd aangenomen. Lammert van den Burch, Deken der Kerke van St. Marie, den Roomfchen Godsdienst zeer toegedaan , kon nauwlijks overgehaald worden, om de Unie te ondertekenen, voorziende, dat dezelve aan dieGodsdienstbelijdenisfe tot achterdeel zou ftrekken: en hij deedt het niet, dan onder verkiaaring , dat hij voor de meerderheid der ftemmen hadt moeten wijken: ook moesten de Kanunniken van dat Capittel, bijna met dreigementen, tot de ondertekening gedwongen worden. Dan de Staaten van Utrecht keurden de Unie, in hunne: Stad opgefteld, en van de Afgevaardigden der drie Leden ondertekend, bij herhaaling, goed. Doch , in dit Gewest , baarde de Stad Amersfoort groote moeite: deeze, aan den Roomfchen Godsdienst fterk gehegt, nam de Belijders, van elders verdreeven, in , en fcheen den vijand te begunstigen : zij weigerde volftrekt gehoorzaamheid aan de Staaten en het aanneemen der Unie. Jan van Nasfau belegerde de weigerende Stad , kwam 'er, naa drie dagen, binnen, verzette de Overheid , en veranderde alles naar den zin der Staaten van Utrecht. Die van Gelderland traden, op eenige voorwaarden, toe. In Holland ontmoette de Unie eene

vrij algemeene goedkeuring. —— Zeeland kwam,

fclioor-

Sluiten