Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEO. NEDERLANDEN. 483

delken pijlen, met eenen band zamengeknoopt en gebonden j welk gij in uw zegel voert, medebrengt en beduidt (*)• '< Wapen der Algemeene Staaten is een gouden fteigerende Leeuw op een rood Veld, houdende een Zwaard in den eenen, en een Bundel van zeven Pijlen in den anderen poot. Voor den Munjlerfchen Vrede droeg de Leeuw een Hoed op den kop , ten teken der Vrijheid ; doch deeze is naderhand voor eene Kroon verwisfeld , ter ziufchets van erkende Oppermagt. Boven op het Schild praalt eene Koninglijke Kroon, en om 't zelve leest men de woorden uit de Gefchiedenis van Micipsa , Koning van Numidie, Concordia res v-asmm cres-

CUNT (t)-

Welhaast kreeg deeze Unie gezag en vastigheid. Te Utrecht werd eene Vergadering opgeregt van de Afgevaardigden uit de Veréénigde Gewesten , bekleed met de magt, om op voorvallende zaaken te befluiten, en gelast, om, over gewigtige , de Bondgenooten re befchrijven. Graaf Jan was het hoofd deezer Verééniginge, zolang zijn Broeder afwezig was : hem was een Raad toegevoegd. En fciiijnt deeze Vergadering van Afgevaardigden der Bondgenooten gelegenheid gegeeven te hebben tot de Ver-

ga-

(*) P. Paului Ferkl, der Unie, I.D. bl.42. V Leeven van Willem den I, III. D. bl. 264.

(t) P. Paulus Verkl. der Unie, I. D. bl. 51-53. Zie over het Groet Wapen, waar de Leeuw Zeventien Pijlen draagt, dit zelfde Werk ^ III. D. bl. 86, 87, M 3

Philips de II. van Spanje.

Sluiten