Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

VcordeeJen. door La;j Node behaald.

Einde der gefchillentusfchen de Groninger:en de Ommelanden.

der van Vlaanderen verkoozen, heeft hij , vreezen. de , dat deeze waardigheid het vertrouwen der Hollanderen en Zeeuwen zou doen verminderen , dezelve niet willen aanvaarden (*). — La Noue behaalde eenige voordeden op'de Waaien. De Franfchen , fchoon weinig in getale, maar allen uitgeleeze manfchap , en moedig op 't gehoorzaamen aan zulk een Legerhoofd, deeden wonderen van heldenmoed , en gaven' blijk van eene onbaatzoekenheid, toen zeer affteekende bij het geftadig morren der meefte Knegten over 't agterblijven der foldije. Bezig met een hoek van Vlaanderen te zuiveren', kreegeu zij tijding, dat te Bleenen geld ter hunner betaaling gekomen was; doch zij verklaarden, 't gaf toen geen pas, om aan geld, maar op elks pligt en weldoen te denken (f).

Tusfchen die van Groningen en de Ommelanden bleef de tweedragt heerfchen. De Koninglijke Ge« regtskamer te dier Stede kwelde fteeds de Ommelander Edelen, en zij verzogten dén Stadhouder Rennenberg , dat hij zich van Groningen zou verzekeren. Die van de Stad, op een Landsdag befchreeven, verfcheenen niet, en gaven, onder de hand, last, om Volk te werven. Zij weigerden bezetting inteneemen , en vielen , herhaalde keeren , op de Rennenhergfchen, die zich bij de Stad hadden neêr-

ge-

(*) Refol. van Holl. 1579. bl.225. Notul.Ztel. 1570. 15 Oft. Mf. (t) Hooft, II. D. bl. 673,

Sluiten