Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5iö GESCHIEDENIS

Philips de [I. van Spanje.

Krijgsbedrijven.

|

(*) Bor, XIV. B. bl 190.

(f) Fresinga, Memtr. bi, 217--215.

ten, fchoon de Paus den een en ander tot Aardsbisfchop benoemd , en de Koning dezelven bevestigd heeft, nooit de vrije bediening van dit Ampt , veelmin 't genot der Aardsbislchopiijke inkomften , willen toeflaan (*).

Dezelfde gezindheids - ijver tegen de Roomfchen, door Rennenberg'» afval zo fel ontflooken , bragt niet weinig toe aan de heftigheid, waar mede de Ommelanders het beleg van Groningen voortzetten. Zij verkopten, cm geld te krijgen, de Vaten en kostbaarheden der Kerken, en haalden de overtollige Klokken uit de Dorptoorens , om 'er gefchut van te gieten. Maar de dood van Barthold Entes , die het bevel pfcei 't beleg voerde , deed hun moed verflauwen (f-) Tot ontzet dier Stad, zondt dePrins van

Parma, aan 't hoofd van veertien Vaandelen, Maarten Schenk. De Gemagtigden der Nadere Veréèviginge, hier van verwittigd, gaven den Graaf van tionENLO last , deeze Krijgsmagt tegentetrekken. Vier uuren van Zwol, bij Har denherg, troffen de Partijen elkander aan. De Staatfchen, afgemat door :en' langen tocht over eene dorre Heide , op welke eenigen., door hitte en dorst, geflikt waren, hadden le Zon recht in 't ooge , en werden , onder deeze ïadeelen vegtende , ligt geflaagen en op de vlugt ;edreeven door verkwikt en uitgerust vojk. Zij

moe-

Sluiten