Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLAND EN. 5<7

moeiten hun gtfcbut den Vijand laaten (*)• De fchrik , door de Vlugtelingen verfpreid , bereikte Koeverden, ft welk, van de Staatfchen verlaaten door Schenk.;,, 's anderendaags . ingenomen werd. Men brak bet beleg van Groningen op. Schenk vermeefterde Delfzijl. Doch Hohenlo , door Engelfchen en Waaien verfterkt, joeg, op meuw , de vrees voor beleg in het hart der Gromngeren; dan hij rukte na Koeverden , H geen hij, na twee dagen beleg* , in hand,n kreeg (|). Graaf Willem van Na<fau, hierin 't been ■gefeboöte», ging altoos kreupel aau die wonde. Uouenlo hadt het herwinner van Delfzijl op 't oog. Doch , dewijl hij zijn. Kr.igsmagt verueeli hadt , vertastte Rennesberc hem «JP de Beurtanger Heide, waar omtrent duizeac man der Staatfchen fueuvelden. Deeze nederlaag werd gevolgd van 't verlies van Koeverden en Olden zeel (S). De S'aaten van Holland, ontrust wegen deeze vorderingen der Rennenhergfchen , bezon den het herzame'en der verltrooide manfehap , e wierpen bezettingen in Staveren, Dokkum enanoei Plaatzen Q*% Die der nadere Verècniginge vertier! ten Steenwijk met Volk: tegen deeze Stad hadt Rei

NEI

C::) Bor, XV. B. bl. aij. Fresinga, Memor. bl, 2: enz.

Ct) Bor , XV. B. bl. 214. Fresinga , Mentor.

247. 265.

CS) Bor, XV. B bl. 221. Fresinga, flfetm bl.Sfl (**) Bor , XV. B„ bl. 222 Fkesjnca , Mem, bl.22; 04

Philips de II.-van Spanje.

[

s

n e

te 1-

,8 * I.

Sluiten