Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PniLipj we li. van Spanje.

Inhoud van bet Verdeedigfchrift.

z

• j *

g tc

fc lij

l!

fc

5=2 GESCHIEDENIS

Villers, een Man doorkneed in Staatkunde, flondt zijne Hoogheid dikwijls met zijnen raad ten diende: thans toonde hij zijne bekwaamheid, in het vervaardigen van een zeer welfpreekend Verweerfchrift,den Ban, van punt tot punt, wederleggende , 't geen, te lang, om hier plaats te vinden, egter,hoofdzaaklijk , verdient aangeroerd te worden.

Hooge agting zou de Prins altoos behouden voor de naagedagtenis van Carel den V; doch de weldaaden, hem door dien Vorst toegevoegd, konden 3e dienden niet opweegen , door zijne Voorouderen :n door hem den Huize van Qojïenrijk beweezen,en ie hoogloopende kosten, met open Hof te houden , :n in verlcheidc Gezantfchappen , ter eere des Kei'

:ers gemaakt. Aan Philips hadt hij niets dank

e weeten; want bewind, eer en tijtels, met gewei, ige kosten bezwaard, en welker voorregteninhem, io wel als in Ecmond,Hooene en anderen, tejnmnerlijk gefchonden waron , liet hij zich voor geen veldaadcn toerekenen. Egter durfde Philips hem hans voor Schelm en Verraader fchelden , die eker , in 't hoofd zelfs van dezen Ban, met zulke 'eidfche tijtels niet zou pronken , waren die van Iassaü en Oranje niet eerlijk en kloek ten oorloge :weest, eer hij ter wereld kwam. En zou , hoophij, nimmer blijken, dat hij zijnen Geflachte eene

handvlekke aanwreef. Men lasterde zijn eer-

k en wettig Huwelijk: en wie deedt zulks ? Phips, die met zijne eigene Zusters Dogter een bloedïendige Egtverbintenisfe hadt aangegaan. Philips,

die

Sluiten