Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

531

GESCHIEDENIS

Philips db II. van Spanje.

Prainje koopt de

Mark-

graaf-

fchappcn

Veereen

Vusftn-

£en,

1

den van het Markgraaffchap Veere en de Heerlijkheid van Vlisftngen. In den jaare MCCLXXXII, hadt Graat Floris de V. Veere verkogt aan de Familie van Borselen: en Hendrik van Borselen, Heer van Veere , kogt , in den jaaie MCCCCLII, de Heerlijkheid Vlisfmgen van Philips den Goeden , Hettog van Bourgonjc. De Heer van Beveren kreeg, door zijn huwelijk met Anna van Borselen , deeze Heerlijkheden. Maximiliaan van Bourgonje , die 'er, vervolgens, door Erfregt3aankwam , zag beide deeze Heerlijkheden , om zijnen wil, tot een Markgraaffchap verheffen door Carel den V. Naa zijne dood werd , in den jaare MDLXVII, door de Schuldëifchers ., die penningen op het Markgraaffchap gefchooten hadden , 't zelve aangellaagen , openlijk te koop geveild en verkogt. Koning Philips de II naderde het, met de lasten, die 'er op Bonden , welken hij, egter , niet volkomen afloste (*), 'Naa het omflaan deezer Steden, werden ze, gelijk wij voorheen gezien hebben (f), door den Prins van Oranje , met verfcheide aanzienlijke Voorregten befchonken. Eenige Rentheffers, geene betaahug bekomende van 't geen zij op le twee Pleerlijkheden te eifchen hadden, bragten te vege, dat ze, in den jaare MDLXXXI, andermaal vierden aangellaagen. De beste en eenvondigfte; veg was . dat deeze Steden zichzelven kogten.

Doch

(*) Zie Tegen w. Staat van Zeelend-, bl. 103.141 enz, (f) Zie dit Tafereel, het vorige (luk, op het einde,

Sluiten