Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ma NEDERLANDEN, 54*

den, op den Rijksdag te Augsburg , te verdeedi-

^Het'lijdt geen twijfel, of de Staaten hebben dit ftuk dermaate doorgezet, om den weg ter Oppermotrenheid voor andere Vorften te baanen. Willem DE L zogt zich, gelijk zeker gelijktijdig Schrijver aanmerkt, van den last, die hem drukte, te ontheffen, met Frankrijk tegen Spanje, door tusfchenkomst des Hertogs van Anjou , in 't harnas te jaagen (f> U Bloeimaand des jaars MDLXXX, waren de Staaten, op nieuw, met dien Hertog in onderhandeling getreeden, zonder zich aan 's Keizers vermaaningen of het Vertoog van den Aardshertog Matthias te bekreunen (§). Aldegonde, met zes andere Gemagtigden, vertrok, in Oogstmaand, na Frankrijk , en , in de volgende maand , troffen zij, te Pies fis , niet verre van Tours , het Verdrag met den Hertog, 't welk deeze hoofdpunten bevat te : De Staaten verkiezen en beroepen den Hertoj van Anjou tot Forst der Nederlanden, met zulke tijtels en hoogheden, als de voorgaande Landsheerei

gevoerd hebben * Hertogs wettige manlijk

Erfgenaamen zullen hem opvolgen , mits de Staate! de keure van één derzelven aan zich, en, ingevall van de minderjaarigheid des Nazaats , de regeerinj in handen houden: en mogen zij, bij ontftentemsi

va

(*) Bor, XVII.B.bl.24. (f) Vie de Duplesjis, bl. 54. (*) Bor, XV.B. bl. aoö. 219.

Pimipi de II. van Spanje.

De Hertog van

Anjou tor Forst der Nederlandenaangenomen.

p e

b

Sluiten