Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548 GESCHIEDENIS

philips

de II. van Spanje.

'er te wederzijden werd voortgebragr. Partijen ga. Ven de bitterde Schriften tegen eikander uit. Het ftuk werd aan goede Mannen gelasten , wier uitfpraak de rust, voor een poos , in de Leydfche Gemeente herdelde; doch Koolhaas werd , eindelijk, van zijnen dienst afgezet en uit de Gemeente gebannen: egter liet de Wethouderfchap van Leyden hem zijne wedde behouden , tot hij , een ander middel van belfaan gevonden hebbende, deeze van dien last ontfloeg (*).

Zints eenigen tijd, hadt men de voldoeningen, aan eenige Steden toegedaan , gefchonden. Thans oordeelde men het betaamelijker, dezelven te vernietigen , dan den fchijn te vertoonen van 'er zich aan te villen houden. De Onroomfchen zaten nu , in die Steden, op het kusfen, en 't gevoelen, dat men den Roomfchen de bedongen Godsdienstoefening niet behoorde te vergunnen, kreeg langs hoe meer ingangs in Holland en Zeeland. Haarlem deedt allereerst aflland van de Voldoening, en verkreeg van de Staaten van Holland verfcheide geestlijke Goederen, tot goedmaaking der kosten , in 't beleg en naa de verovering der Stad gedraagen (f). De Roomschgezinden vorderden het handhaaven der Voldoeninge , en vervoegden zich met een Smeekfchrift bij den Prins van Oranje , die de Verzoekers na de Staaten van

Hol-

(*) Hoofdt, II. D. bl. 697. Bor, XIV. B. bl 24. (t) Bor, XVI. B.bl. 20. Refol. Holl. 1581. bl. 180. 331.

Sluiten