Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S4 GESCHIEDENIS

Willem

DE I.

Anjou's beoogde hmvlijk met Eu zabeth heeft geen voortgang.

gaven zich niet over, dan naa alle hoope op ontzet verboren te hebben (*). De Koningfchen zogten meer Steden in handen te krijgen, doch (lootten het hoofd voor Eergen op den Zoom (f). De aanflagen der Staaten op Barbourg, Grevelingen enöudenaarden mislukte (§).

De Hertog van Anjou toog na Engeland. Elizabeth hadt, bij de bekwaamheden van eene groote Vorftin, de zwakheden haarer fexe, en was zeer op den lof der fchoonheid gefield. Zij , die, in vrij ver gevorderde jaaren , de kleeding van een jong Meisje droeg, en de houding daarvan aannam (**), zag met genoegen zich, op haar achtënveertigfte jaar, gevleid door een Prins van achtentwintig jaaren, haar betuigende, dat hij zonder haar niet kon leeven. Haare Schoonheid , dagt zij , liadt meer invloeds op hem dan de glans haarer Kroone. Hij fcheen het wufte hart deezer Vorftinne, die zo veele Egtverbintenisfen hadt afgellaagen , gewonnen te hebben. In haare Brieven noemde zij hem Mon Cmur, Mijn Hart, in ftede van Monfieur , Mijn Heer. De Huwelijks Voorwaarden waren , zints eenigen tijd, reeds ontworpen. Zij trok een Ring van haar vinger, en ftak dien aan de hand van Anjol'. De Heer van Ztldegonde, die zich in 's Hertogs

Hoofdt, II. D. bl. 795.

(t) Zie aldaar, bl. 8or. (§) Zie aldaar, bl. 795-797.

Robertson Gefct'i, van Schotland, I D.bl.330 enz.

Sluiten