Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556

GESCHIEDENIS

Willem de I.

Anjou ingehuldigd.

1582.

Ringweg, nam die weder op,onder 't fmaalen op de ligtvaardigheid der Vrouwen en de wispelturigheidder Eilanderen. Anjou fleer nog drie maanden aan htt En gel fche Hof, vermaakt met Steek-en Schouwfpelen, in groote gemeenzaamheid met de Koninginne, fchoon 'er van den Egthandel geen woord meer viel (*). Zij beloofde hem kragtdaadigen bijftand. Afgevaardigden na Engeland gezonden , om 's Hertogs overkomst te fpoeden, verliet hij, in zijne verwagting te leur gefteld, dit Koningrijk. Elizabeth zelve deedt hem uitgeleide tot Kantelberg toe ; op zijne overtocht , met vijftien Oorlogfchepen, was hij vergezeld door een aanzienlijken Heep van Engelfche Grooten, gelast, om zijn Perfbon , door luflijk getuigenis , den Staaten op 't hoogst aantebevelen: met verklaaring, dat haare Majefieit agten zou, den dienst , hem beweezen , zelve genooten te hebben (-f).

Te Flis/ïngen landde de Hertog, den tienden van Sprokkelmaand des jaars MDLXXX1I, waar Oranje , benevens veele Nederlandfche Heeren , hem, met tekenen van eerbiedenis en vreugdebetooningen , verwellekomden. Hij bezogt Middelburg en de voornaamfte Steden van Walcheren , waarop hij, met zijn talrijk gezelfchap, in vierentwintig Schepen , na Antwerpen vertrok. Hoogstftaatlijk was hier zijne intrede. De Prins van Oranje hing hem

den

(*) Hoofdt , II. D. bh 799. (t) Zie aldaar, bl. 801--805.

Sluiten