Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57°

GESCHIEDENIS

Willem' de i.

Krijgs-

verrigtin-

gen.

;

(

2

ftremde 's Vorften vreugde. Deeze waardige Egtgenoote, eerst gekrenkt door de ontfteltenisfe, voorts afgemat door waaken en oppasfen, en door den nieuwen ftorm , bij het ontfpringen der wonde , in eene brandende koorts geftort, ontviel hem (*).

Oranje alleen was, om zo te fpreeken , 's Volks Afgod. De Hertog van Anjou werd met veel minder agting bejegend. Dit wekte zijne gevoeligheid op, en vervulde hem met naijver tegen den Prins. De Krijgsverrigtingen volduurden , maar werden , van wederzijden, door gebrek aan Krijgsmagt, flauwlijk voortgezet. De Franfchen bemagtigden Lens in Ariois, 't geen zij weder verboren. Aalst namen zij, ftormenderhand, in. Farneze kreeg Oudenaarde, naa een beleg van drie maanden , en Lier, door 't verraad van William Simple , Overften van een Vaandel Schotten , daar in bezetting liggende. Bij St. Wijnoxbergen viel een hevig fchutgevaarte voor :usfchen het Franfche Voetvolk, korts door vijftienïonderd Hoogduitfche Ruiters gefterkt, en het grootte gedeelte van Parma's Leger. Naa een hardnekcig gevegt, trokken beide de Partijen af; de Vijand iet tusfchen de drie- en vierhonderd dooden op het lagveld. • Welhaast vondt Farneze zich in ftaat ;efteld, om iets befiisfender te beftaan. Het deel, t welk de Franfchen in deezen Krijg namen, hadt le Wal fche Gewesten fchrik aangejaagd , en Faunee, dien voedende, hun beduid, dat'er geen beter

be>

(*) Hoofdt, II. D. bl. gis enz.

Sluiten