Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dia NEDERLANDEN. 58?

seen reden te willen geeven, om te zeggen, dat hij alleenlijk gezogt hadt hem alle zijne Landen te ont-

neemen (*)• .

Oran je vreesde voor Parma. Deeze laatstgemelde was, met Brief op Brief, de Staaten en de Steden aan; zogt met dit wanbedrijf der Franfchen zijn voordeel te doen , en hun tot een verdrag met der» Koning aantemaanen, terwijl zij de heillooze gevolgen huns afvals voelden, en deeze hundeminzaamfte voorwaarden aanboodt : om dit te bewerken, bevlijtigden zich ook eenige Waaïfche Heeren. Farneze tradt in onderhandeling met Anjou , die zich waarfchijnhjkhier toe alleeninliet, om tebetervoorwaarden te bedingen (t). Die van Antwerpen verzogten den Prins, zijne gedagten, over den tegen woordigen Baat der zaake, openteleggen. Zij kwa men hier op neder. Hij hadt hun nooit geraaden eenen vreemden Vorst binnenteroepen , dan naa d Staaten dikwijls gevraagd te hebben , of zij eem ander middel wisten , om de voortgangen eens & lukkigen Vijands te Buiten. Zij zeiven hadden d Onderhandeling met Anjou aangevangen , en n.i< «•Booten, dan naa lang en rijp beraad. Zeker hai men 't regt, om den Hertog , die , door nieuw g plee-den overlast, de gemaakte verbintenis verbral te verwerpen , als verftoken van allen tijtel op 1

he<

(*) Bor, XIX.B. bl. 4.

t|) XVIII. B. bl. 41- Strada, Dec.U. Lib.

v. H9- 25°- Hoqfdt, II. D. bh 857. 858.

WlLLEÏl DE I.

Oranjs over den ftaat der zaaken geraadpleegd,

I

? e

:t

!t »

le r-

7.

Sluiten