Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59*

GESCHIEDENIS

Willem de 1.

Willem

L'ode UYli ,

Stadhouder van Fries, land.

OR.'.itrt trouwt

LoUiSE DE CoLICNk

Ongenoegen tegen hem te Antwerpen.

zetting, meest uit Engelfchen beftaande, om dat zij van de Gentenaars geene betaalmg kon krijgen. Terwijl de Vijand dus de eene Plaats voor, en de andere naa wegnam, Brusfel dreigde, en Antwerpenbtnauwde , zaten de Staaten in de groocfte verlegenheid , wat te doen (*).

Tc meer , daar de Spanjaarden geen min onlrustende voortgangen maakten in andere Gewesten. De Ovcrfie Tassis bemagtigde twee Sterkten in 0verijsfel, drong tot in Friesland door, en vervulde het Platte Land, tot op een halfuur van Leemvaarden, met brand en plundering , overrompelde Zut~ phen, 't welk de gehesle Velmve aan zijne ftroope-

rijen blootftelde (t). Omtrent deezen tijd,

werd Willem Lodewijk van Nassau tot Stadhouder van Friesland uitgeroepen , in ftede van Me rode , die , tet oorzaake zijns ouderdoms , ontflag verzogt en bekomen hadt. Oranje bevestigde hem in het heleid des Ooi logs , der Regeeringe en des Eegts, hem door de Staaten opgedraagen (§).

Middelerwijl was Oranje in den Egt getreeden met Louise van Coligni , Dogter des Admiraals, Weduwe des Heeren Teligni, beiden in den Parijfchen moord omgekomen. Dit Huwelijf vfrféhafte aan zijne Vijanden Holle, om hem aftefchilderen als den Man, die geen anderen toeleg hadt, dan om de

Ne-

(*) Hoofdt, II. D. b(. 874 --878.

(f) Zie aldaar, bl. 867. (§) Zie aldaar, bl. 873.

Sluiten