Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. 595

ze Landen verkreegen. Verdeeld waren de gevoelens der Staaten. Die van Holland deeden zelfs, door eene bezending, bij Oranje , hun best, om hem van Anjou aftetrekken: doch hij wist te bewerken , dat 'er Gemagtigden der Algemeene Staaten na Frankrijk gezonden werden , die , in Grasmaand des volgenden jaars , een voordeelig verflag deeden van hunne verrigtingen (*).

's Hertogs dood brak deeze Onderhandeling af. De Prins, die, naa. den gevaarlijken overtocht van de Dijk, altoos gekwijnd hadt, overleedt, dentienden van Zomermaand des jaars MDLXXX1V, te Chateau Thiery , in den ouderdom van ruim dertig jaaren. Men bleef niet in gebreke, om zijnen dood aan vergif toetefchrijven : 'tfcheen niet^gelooflijk, dat een Prins, die eene zo groote rollegefpeeldhadt, en vijand des Konings van Spanje geweest was, eenen

natuurlijken dood zou fterven (f). Anjou is

eer onder de zwakke dan onder de flegte Vorften te tellen. Eerzugtig van aart, doch onbekwaam , om den waaren roem van den valfchen te onderfcheiden, leende hij greetig het oor aan vleiende vrienden. Steeds verwarde hij de zugt , om van zich te doen fpreeken, met waare heldhaftigheid. Vermoedlijkeu Erfgenaam der Fran fche Kroone, op 'tpunt, om'ei de Engelfche bijtevoegen, door Elizabtth tetrou

wen

(*) Bor, XVIII. B. b\ 17. 30. 48> Grot11 Annaï P- 79-

(f) Hoofdr, II. D. bl. joo.

T $

Willem de 1.

Anjou'* dood.

Sluiten