Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbb. NEDERLANDEN. 599

jou aangevangen, te dwarsboomen, hadden zij hulp in Duiischland gezogt, en tevergeefsch bij den Prins Casimir. aangehouden. Eindelijk ontbooden zij den oproerigen Imbize, en fielden hem aan 't hoofd der Regeeringe. Hieröp zogt Imbize te Gend, om zich op den Prins en de Staaten te wreeken , en Chimai te Brugge , om de gunst van Philips te winnen, Vlaanderen aan den Hertog van Parma te leveren. Zij fclrilderden de rampen , welke den Lande drukten, met de flerkfte kleuren af, en beweerden, dat men, wel is waar, niet kon denken, om den Spanjaard weder aanteneemen; dan nog minder hadt mei zich in de haatlijke armen der Franfchen te werpen : wat den Prins van Oranje en de Staaten betrof , 'i gebeurde hadt genoegzaam getoond, dat zij meerot hun bijzonder belang, dan op dat van 't Gemeene best gefteid waren. De zekerfte Partij, in deezen t< kiezen, beftondt in met de Waaien te handelen , ei door het bedingen van gunftige voorwaarden , de na deelen eener onafweerbaare vermeeftering te voorko • men. Imbize was op 't punt, om Dendermonde t verrasfen , en aan Parma overteleveren : doch zij toeleg werd ontdekt, hij gegreepen, gehangen e gevierendeeld. Hij hadt eene lijfwagt van twintigc dertig Helbaardiers. Moord en roof ftonden dei zen Onverlaat ligt, als hij zijne heersen-engeldzu; daar door kon voldoening geeven. Zijne bosheide ftoutheid hadden hem, in een tijd van oproer en o rust, de volksgenegcnheid , welke hij zo zeer mi T 5 brui

Willem

DE I.

1 I

1

1 1 f

;t n ïs<-

Sluiten