Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDER. LANDEN.

Col

afvergde , zo fchandelijk, dat nauwlijks een gering peifoon'er het oor aan zou leencn. Ook meenden zij te weeten, dat men wel gezorgd hadt,omdeVoorregten der Geestlijkheid en derRidderfchappe te beveiligen, doch die der Gemeente geheel vergeeten. De Muiterijen en de Verzoekfchriften vermenigvuldigden. Men drong op het affchaffen van alle Belastingen. DeOproerigen plantten het Vaandel op deNeudt, en fcheenen gereed , om tot de uiterfte geweldenaa rijen te komen. Eenigen uit de Wethouderlchar dagten de onthelde gemoederen tot bedaaren tebren gen. Men omringde ze, en hieldt aan , om ontbaj van belastingen : eenigen riepen : Dringt ze dood dringt ze dood ! Zij moeBen in dien dwaazen e.sc bewilligen, 's Anderendaags, leverden de Inzaait laars der Gemeene Middelen hunne rechtmaatig klagten in. Men fchreef aan den Prins van Oranji De Hoofden des opftands, die niet dagten , dat t zaak zo hoog zou geloopen hebben, befchaamdov. hun bedrijf , verzogten het weder heffen der bela 'tingen. De bemiddeling des Prinfen bragt de geeft tot bedaaren: en wrogt hierin mede het antwoord d Staaten, waar in zij verklaarden , dat de handelh over de opdragt der Hooge Overheid aan Oban zo geheim niet toegegaan ware, als men elkane dietsmaakte; dat de Prins zelve de Voorwaarden ha willen geheim houden ; dat zij niet wisten , vc het eene Lid van den Staat meer bedongeutchebb dan voor het andere; dat men niet zou kunnen n laaten , de bedingen redelijk te vinden, of men moe

Willem r>e Li

i 1

e

e :r

n :r

er dt or en 1ast,zo

Sluiten