Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 603

Antwerpen ondernam. Toen drong de Prins aan op het voortzetten van dit plan , als gefchikt om de maatregels des Vijands te verijdelen (*). Die de Acte zouden tekenen en verzegelen, van wegen de Edelen , werden benoemd , en twee of drie Heeren gemagtigd , om de bezegeling te bewerken in Holland, die, door tekening van den Geheimfchrijver, in elke Stad gefcbiedde (t>

Zulk eene handelwijze bragt een plan , dus lang verborgen ,, in vollen dag. Veelen wraakten 't zelve. Gelderland en Utrecht kantten 'er zich tegen, beweerende , dat Holland zich van- de Algemeene Staaten zogt aftezonderen. Die van Holland verdcedigden zich, met's Prinfen bewilliging, in eenen wijdluftigen Brief, aan de Staaten der veréénigdt Gewesten, tegen deeze opfpraake, en regtvaaidigder hun gedrag. Vervolgens verzogten zij Oranje, 11 Holland te komen, om de hem toegedagte Inhuldi ging te ontvangen (§). Maar men ontdekte , da Zeeland zeer veel zwaarigheden maakte. Zijne Hoog heid hadt , deels om dezelven wegteneeraen, d reeds gemelde reis na Zeeland gedaan. Dan h: vondt de Zeeuwen onverzettelijk , inzonderheid d Steden Goes , Veere en Middelburg. De laatstgt

meid

C) Refol, HelL 1583- bl. 66/ (|) Zie aldaar, bl. 88.07- BoR AutJu Stukken ' 1 D bl. 43-

(§) Refol. Holl. 1583. bl. 114.179-*39- Hoofdt, I D. bl. 886. Bor Auth. St. II. D. bl. 45.

Wille» de 1.

Tesrertftand,welke het ontmoet.

l

j

e

!.

:.

Sluiten