Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

628

GESCHIEDENIS

Willem m I.

dere middelen, om 't Gemeen te toeven. De nog onvolmaakte Kunst, niet in ftaat, om het grootfche te bereiken, of, door gepaste boerterij en jok, den geest te verkwikken, nam de toevlugt tot het voordraagen van onftichtlijke redenen, en het afmaaien van ligtvaardige en onkuifche handelingen: wel door befchaafden verfoeid, doch gezogt door 't Gemeen. De weelde, voortgefprooten uit de rust , die Holland en Zeeland nu, naa zo veel krijgs en bloedvergietens, begon te fmaaken , gaf ook aanleiding tot deeze uitfpatting. Doch dit bedrijf baarde bij veelen ergernis, waarom ,binnen hetlaatstgemeldeGewest, alle openbaare Spelen en Batementen , door den Prins van Oranje, tot nader orde, in den jaare MDLXXXII1, werden verbooden, gelijk zulks, vier jaaren laater, in '5 Graavenhaage geïch\edde(f^). Behalven deeze ergerlijke Blijfpelen en Klugten, vertoonde men ook Schriftuurlijke Spelen van Sinne, gelijk men ze noemde , die allereenvoudigst de gefchiedenis bevatten , allen doormengd met eenige zinnebeeldige Perfoonadien, die eene foort van tusfchenfpel vertoonden. Om de aandagt gaande te houden, hadden zij iets bijgevoegds noodig, en werden, ten dien einde , zomtijds,metKunst-en Vliegwerken vercierd, tot verwondering der toekijkeren. In 't leeven van Karel van Mander vinden wij een voorbeeld van vrij kostbaare Kunstwerken,door hem bedagt en gebruikt, bij de vertooning van zijn

Spel

(*) W. Kops Schets, bl. 268.

Sluiten