Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

Generaal en Admiraal van Holland en Zeeland aangefield. Aanmerkingen over deeze aanfielling des eerften Stadhouders van Holland en Zeeland door de > Staaten van die Gewesten. Misnoegen van Leicester hier over. Leicester komt in de Nederlanden. De Opperlandvoogdij aan hem opgedraagen. Elizabeth gelaat zich te onvrede over de Landvoogdije van Leicester. Krijgsverrigtingen. Tassis 'valt in Friesland. Middelen, daar aangewend, om de Staatfchen zwart te maaken. Wederzijdfche Krijgsbedrijven. Ootfprong des Oorlogs met den Aardsbisfchop van Keulen. Nuits door Parma gewonnen. Verdere Krijgsbedrijven van Parma en de Bondgenooten. Dood van Philips Sidnei, en diens CharaCler. Oorzaaken der onéénigheden tusfchen de Staaten en Leicestek. Waarom hij Utrecht tot de plaatze zijns verblijfs koos. Zijne gemeenfchap met Reingou», Prounink en Burggraaf. Leicester doet eene Munt te Arntterdam opregten. Geeft ten Plak.is,t uit tegen de Zeevaart. Klagtcn der Hollanderen. Leioestïr bedieni zich van een Wapen tot een Tegenzegel. Onderftaat het oprigten van eene Kamer der Geldmiddelen. Middelen , Van Leicester aangewend, om de Staaten gehaat te maaken. Hij haait de Predikanten aan zijne zijde over. De Utrechtfclien willen de regeering geheel aan Elizabeth opdraagen. Paulus Buis te Utrecht gevangen. Benige aanzienlijke Burgers te Utrecht uitgezet, en de Regeering veranderd. Leicester poogt te vergeefsch Oldenbarneveld te Utrecht te kri gen. Ontdekking van den jlegten toeleg dei Medeflander en van * 3 Lei-

Sluiten