Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm inhoud;

rJTS) Ernst, Aardshertog van Oostenrijk,

tot Algemeen Landvoogd der Nederlanden benoemd. De bemagtigïng van Groningen ver-

éénigt eindelijk de Zeven Landfchappen, onderden naam van de Zeven Veréênigde Gewesten bekend. ,

Be Krijgsknegten misnoegd. Zij worden hier toe door Leicesters Aanhang opgezet. Verwekken op veele Plaatzen op/land. Medenblik door Prins Maurits belegerd. Gezantfchap der Hervormde Leeraaren na Engeland. Vredehandeling te Bourbourg. Medenblik onderwerpt zich aan Maurits. Lot van Sonoi. Ontwerpen van Philii'S tegen Engeland. Uitrusting der Spaanfche Onverwinnelijke Vloot. Engeland en de Veréénigde Gewesten wapenen zich ter Zee. Verrigtingen der Vloot en. De Vloot keert na Spanje. V Gedrag der Engelfchen en Hollanderen. Krijgsverrigtingen der Spanjaarden ten lande. Onlusten , te Utrecht , geftild. Muiterij te Geertrui lenberg , en overgaave dier Stad aan Parma. Blijenbeek door de Koningfchen ingenomen. Schenks mislukte aanflig. op Nieuwmegen , en zijn dood. Dood des Graaven van NieuwenaaR. Krijgsverrigtingen in Friesland. De Zeemagt der Staaten vergroot. Zeetocht na Portugal. Klagten der Hanzesteden over de Engelfchen. De Engelfchen tegen de Nederlanders met naijver vervuld. Onlusten in Frankrijk, waar in de Nederlanders deel neemen. De Veréénigde Nederlanden ftaan Hendrik den IV. bij. Parma trekt na Frankrijk. Hendrik de IV. met vijf Oorlogfchepen door de Nederlanders bijgeftaan.

Bre-

Sluiten