Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafereel

tdér

&LGEMËENE GESCHIEDENISSE

van de

VERÉÉNIGDE

WJEJDJEM JLJLWJBElf*

T GE ME ENE BEST DER VERÉÉNIGDE NEDERL/INDEfr.

VEERTIENDE BÖÈ it.

Van de verheffing van Graaf Maurits van Nassaï? tot het vertrek van Leicester uit de Nederlanden.

Eerste Tijdperk.

De verheffing van Graaf Maurits van Nassau l

Vlaanderen en Brabaud vallen in de magt der Spanjaarden. De Öppermogenheid. door Frankrijk

én Engeland van de hand gcv.'eezen. —i— Staati* hiftuüt van Leicester.

D e eerffe Onlusten der Nederlanden hébben ons een Tafereel opgeleverd , vol beweegende tooIV. Deel. A nee-

15*4'

Sluiten