Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De Advoknat Buis ligt zijn Ampt neder.

Davidson, Al gezant van Elizabeth , komt in de Nederlanden,

s£ GESCHIEDENIS

Vertoog tegen den handel met Frankrijk , fchoon des verzogt, niet willen intrekken of agterhouden (*).

Paulus Buts, Advokaat van Holland , die zich altoos tegen den handel met Frankrijk verklaard hadt, lag zijn Ampt neder , toen de zaaken deezen keer namen. Openlijk heeft Graaf Maurits zich daar tegen niet aangekant ; doch het is zeer te vermoeden , dat hij deezen toeleg, welke hem noodwendig moest mishaagen , door die van Gouda zogt te dwarsboomen. Meeder Francois Franken, ten dien dage Peniionaris der Stad , was waarfchijnlijk de Opfteller van het boven aangeroerd fcherp Vertoog , en ftondt, naderhand , bij Maurits in

blaakende gunde (f). Pruneaux , de Fran-

fche Gezant , het weik dus verre gebragt ziende, vertrok na Frankrijk, befchonken met een gouden Keten, ter waarde van tweeduizend Guldens (§). Om deezen tijd, daagde Robert Davidson, Af" gezant van Elizabeth], hier te lande op : of de Staatkunde dier Vorftinne , of dat het beleid der Tegenpartije van Frankrijk hem herwaards voerde, is nog niet uitgemaakt. Op den achtften van Wintermaand, ter Vergaderinge van de Algemeene Staaten ingeleid, gaf hij te verdaan: „ Hoe de Koningin niet dan met de uiterde fmerte verdaan hadt,

„ in

(*) Refol. Holl. 1584. bl. 746.

(t) Wagenaar, Vadert. Hifi. VIII.D. bl. 50.

(§) Rkyd , IV. B. bl. 53.

Sluiten