Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Treslong in oDgenaJe. Vrij gefprooken.

ge GESCHIEDENIS

heden en welfpreekend doch het fchijnt hem ontbrooken te hebben aan die doordringenheid van ver„and , die vastheid van begrippen , welke groote zielen over minderen doen heerfchen, en, in tijden vanopftand, meer afdoet, dan de vloeiendfte welfpreekenheid. Hij kon zich niet naar alle gelegenheden fchikken, gelijk de groote Mannen in de oude Gemeenebesten, die zich in 't veld , in de ftrijdfpeelen en volksvergaderingen even zeer deeden gelden. Aldegonde bezat bekwaamheden , waar van Willem de I. 'zich meefterlijk wist te bedienen; doch, zo ras hij deeze beftuurende hand miste, verzwakte zijn invloed; nauwlijks was 'er één jaar verftreeken, of deeze Boezemvriend diens Prinfen zag zich van zijne waardigheden beroofd , en, 't geen meer is, van het algemeen vertrouwen.

Een ander oud Dienaar zijner Doorlugtigheid en van den Staat zag zich , eenige maanden te vooren, . van zijne Ampten verlaaten, te weeten de Admuaal Willem van Blois van Treslong , een Man, vermaard zints de vermeeftering van den Briel, het ontiluiten van de Poort der Vrijheid. Bewust van zijne gedaane dienden , en groot van moed, kon hij noode het wederftreeven van Luiden , op 't kusfen zittende, verdraagen : zeer was hij , wegens het weigeren van twee Lastbrieven aan twee Hopluiden, om op vrijbuit uiitevaaren , geftoord op den Raadsman Reins en den Advokaat Fiscaal Vale mus, dien hij verfcheide vuile {hikken verweet en fcholdt, weieerende den Lande eenigen dienst, als Admiraal, te b doen.

Sluiten