Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ber NEDERLANDEN. $t

doen , zo lang die Heeren niet waren afgezet. Hij werd in hegtenis genomen, zijne zaak zeer vreemd, langwijlig, en meteen mengzelvanmijnéedigetrouwloosheid behandeld. In h einde werd hij van alle misdaaden, hem ten laste gelegd , onfchuldig verklaard. Maurits ftelde hem , bij goeddunken der Staaten van Holland , aan tot overften Stedehouder in de Houtvesterij, of het Jaagermeefterfchap van Holland, en Groot-Valkenaar van 't zelfde Gewest. Hij bleef buiten Krijgsberoep, en fleet het overfchot zijns leevens in 't waarneemen van de gemelde Hofampten. Koningin Elizabeth , bij welke hij veel vermogende vrienden hadt, bragt niet weinig toe tot zijne verlosfing (*).

Deeze Vorftin werd thans uitgenodigd , om in de Nederlanden eene groote rol te fpeelen. De Afgevaardigden , die Frankrijk niet hadden kunnen beweegen tot het aanvaarden der Opperheerfchappije , waren nauwlijks te rug ; ja zelfs weinig uuren waren 'er verftreeken , naa dat zij verflag van de mislukte Onderhandeling gaven, of de Heer de Grijze, die van wege Braband in Engeland geweest was, leverde den Algemeenen Staaten een Brief over van Koningin Elizabeth. Hij fcheen de wederkomst der andere Gelastigden alleen afgèwagt te hebben, om de Staaten te beweegen , dat zij zich tot deeze Vorftinne zouden vervoegen. Zij verklaarde in dit Gefchrift, de Staaten te beklaagen, dat zij zich van

Fran'

C) Hoofdt , II. D. bl. p<rr.

D a

Maurits

ÉtdriJflag, Dtn de OpperheerrchappijaanK-i i-

2abeth

sptedraajen.

Sluiten