Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

73

liefkoozingen eener Vrouwe , met welke hij fchandelijke gemeenfchap hieldt : doch , in zijne verantwoording , verklaarde hij , het bijster misbaar der Vrouwen en Kinderen over de naakende bettorming, zo groot, dat den Soldaaten, den Wethouderen en den meeften Bevelhebberen den moed ontzonk , niet te hebben kunnw* wederftaan. Wat hier van ook zijn moge, deeze overgaave werd geoordeeld te fchielijk en te voorbaarig gedaan te.zijn. Van Hemert werd gevat, nevens twee Hopluide», en met hun , om de lafhartige overgaave , ter doodftraffe verweezen. Leicester, aan wien men zich gedroeg omtrent het uitvoeren of vernietigen van het Vonnis, hieldt de Strengde zijde , daar toe aangezet door de Steden van Holland, die in hun een voorbeeld wilden ftellen van het handhaaven des ftrikten Regts, om dus de Krijgstugt , zints een geruimen tijd flap behandeld , kragt en klem te geeven. Leicester zou als een herfteller daar van hebben mogen aangemerkt worden, indien hij dezelfde ftiptheid betoond hadt ten opzigte van den Engelfchen Hopman Weltz , die, voor deezen , Aalst verkogt , vervolgens den Vijand gediend hadt , en thans gevangen raakte. Maar, wanneer elk dagt en verwagtte, dat hij met deezen niet min ftreng dan met den Heer van Hemert zou doortasten, en 't hoofd diens Verraaders vorderep, bewees hij hem niet flegts genade , maar nam hem aan onder zijne Lijfwagten. Dit baarde groot misnoegen, en 't zelve wiesen aan , toen hij, flrijdig met het oud gebruik , aan zijnen Neeve, E 5 Phj-

Mauiuts.

Sluiten