Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

GESCHIEDENIS

Maurits.

Nuits door Parma gewonnen.

de Bondgenooten en tegen de Ketters. Doch , onbekwaam tot het uitvoeren van gewigtige zaaken, fleet hij den dag met flaapen, en den nagt met Wijn en Vrouwen. Zijne onbevoegdheid maakte , dat de Graaf van Nieuwenaar (gelijk wij boven vermeld hebben) de Stad Nuits, in naam des Graaven van Truchses, doch met de daad voor de Staaten , innam. Deeze vermeeftering was hun van grooten dienst; zij konden hier door de Catholijhe en Koningsgezinde Landen rondsomme in geduurige onrust houden (*).

Parma, door den regeerenden Keurvorst aangezogt, om Nuits te herwinnen, doorzag , wat voordeel hier uit voor zijne Partij te haaien was , en haakte na de eere ,■ om eene Stad te vermeelteren, voor welke Carel de Stoute , naa een jaar belegs met een inagtig Leger , het hoofd geftooten hadt. Hij vondt zich in zijne verwagting niet bedroogen. De Stad opgeëischt, doch de handeling, die, door het fchen den van den wapenltilftand , afgebrooken werd , geëindigd zijnde , befchoot hij ze heftig. Verdere daadiging werd vergeefsch gezogt bij Parma , die, door het onverwagt overtreeden van de getroffe wapenfchorsfing, groot gevaar zijns leevens geloopen hadt. Stormenderhand gmg Nuits over, en werd ten prooije der plunderende Soldaaten en van een vernielenden brand , die de meefte huizen verteerde , terwijl meest alle mannen fneuvel-

den;

(?) Hoofdt, II. D. bl. 837 en 1010.

Sluiten