Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 99

„ den Pvaade ter Admiraliteit te beveelen;! nieuwig„ heden te weeren uit den ophef der GemeeneMid„ delen; afteftaan van den twist, aangeheevenover „ 'tbewind dergeestlijke, verbeurdverklaarde enaan„ getekende Goederen , waar uit eenige onrustige „ geesten zich hadden zoeken te verrijken ; einde„ lijk, in zaaken van Regeeringe, Belastingen en an-

dere, Holland, Zeeland en Friesland betreffen3, de, geen gehoor te geeven aan Lieden , die in „ Braband, Vlaanderen, of andere afgefcheiden „ Landen, in Regeeringe geweest waren, maar zich „ in alle zaaken van dien aart te bedienen van den „ raad der Staaten ; kunnende de Vertooners niet „ andefs zien, dan dat veele uitgeweeken Braban., ders en Vlaamingen, de vroomen niet te na ge„ fprooken, zogten het oor van zijne Doorlugtig-

heid te winnen, om, naar hun welgevallen, over „ Holland, Zeeland en Friesland te heerfchen (*)."

Hoe veele , hoe dringende , en teffens onbeantwoordelijke bezwaaren ! Leicester begeerde niettemin, met Gemagtigden der Staaten'er over te handelen : deezen werden benoemd, en aan derzelver hoofd vinden wij den Voorfpreeker van's Lands Vrijheid Oldenbarneveld. Dit nader uitpluizen gaf gelegenheid tot het breeder ontvouwen van veele bijzonderheden, zeer vernederend voor den Graave, en die hem van fchaamte moeften doen bloozen, zo hij anders dit laatite overblijfzel van een deugdzaam

ge-

(*) Hoofdt , II. D. bl.1097.

G a

Mactutj.

LeicesrER in jelprek ov.r da voorgetelde bezwaaren.

Sluiten