Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

GESCHIEDENIS

Maurits.

Onlusten , te Utrecht, tot vermindering van Leicesters agt< baarheid (trekkende.

zen Gunsteling rechtte even luttel uit , en hij bleef geweerd (*).

Te Utrecht wedergekeerd , vondt hij de Stad ten prooije van inwendige onlusten. De fteeds onminbrouwende Burgerhoplieden hadden ten oogmerk, de Gekoorenen , die , in plaats der Geestlijkheid, het eerfte Lid van den Staat uitmaakten , te vernietigen , en hier toe de Vroedfchap bewoogen: dan de Edelen wilden, zo lang men de Gekoorenen buiten floot, Prounink's verflag niet hooren; hoog li pen de woorden : de Edelen hielden bun ftreng ftijf : 't verflag werd alken der Vroedfchappe gedaan , en hier in klaagde de zo zeer te leur geflelde Afgevaardigde, dat de Utrechtfche Getnagtigden zijne hardrte partijen geweest waren in de Vergadering der Algemeene Staaten. Zij werden, op naam der Staaten , t'huis geroepen; doch de Gekooreuen en Edelen gaven tegenbevel en last, om herftclling te vorderen van 't geen tegen het Verding met: Engeland, tegen Leicesters Lastbrief en tegen de Staatfche Foorregten, onlangs, gehandeld en gedaan was (t). Dit gefchil gaf een krak aan 's Landvoogds agtbaarheid in het anders zo zeer begunstigend Gewest.

Leicester , de oorzaak van alle deeze onlusten in de Nederlanden , gaf zijn oogmerk te kennen, om, binnenkort, na Engeland overtefteeken, voorgeevende , dat zijne tegenwoordigheid in het Parlement

(*) Hoofdt , II. D. bl. 1009-1111. (■f) Zie aldaar, bl. nu.

Sluiten