Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 105

wat hij haare Majefteit zou berigten wegens zwaarder Onderftandgelden, door hun eenige jaaren intewilligen? als mede, welk een befluit zijneemenzouden, indien de Koning van Spanje hun of haare Majefteit den Vrede aanboodt ? -—- Agterhoudend was het antwoord op de eerfte 3 doch zeer rondborstig op de tweede vraag, inhoudende, dat alle Vredesonderhandeling met Spanje om den Godsdiens: en den Lande gewed was , en (trekken zon, om den ijver des Volks, reeds flap genoeg in 't betaalen der gemeene lasten , nog meer te verflappen , en de Overheid bij 't zelve in opftand baarende verdenking te brengen (*).

Van het beftemde Gezantfchap na Engeland verwittigd , en te onvrede , dat men hem niet geraadpleegd hadt, liét hij zich, egter, het Berigtfchrift en den Lastbrief, voor deeze Bezending gefchikt, welgevallen; doch begreep, dat men Maurits, om *er meer aanziens en nadruks aan bijtezetten , aan 't hoofd moest plaatzen. Een voorflag, die bij de Edelen van Holland veel bedenkens baarde, en, fchoon de meefte Steden 'er toe neigden, lieten zij zich, egter, omzetten door Oxdenijarneveld : met meer* derheid van ftemmen , floeg men dit verzoek af. Dus bewaakte en bewaarde die groote Man den Prins, die aan hem zijne verheffing verlchuldigd was , misfchien vooreen dergelijk lot, als zijn Broeder in Spanje ondervondt. Leicester., wien ftraks was overgedraa-

gen,

(*) Hoofbt, II. D. b!. 1115.

G 5

maurit5*

Hij begeert,vrugcloos, dat Maurits het Gezantfchapna Engeland zou vergezellen.

Sluiten