Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be« NEDERLANDEN. 109

o den flag niet kenden. De Staaten waren wel Staa,9 ten P doch flegts bijzondere Perfoonen, ten opzigte van Vorften, die het niet toekwam in derzeiver geheimen intedringen. En nog durven zij „ mij om meer bijftands vraagen : eer ik daar toe verfiaa , wil ik eerbiediger bejegening , weeten wat 'er in de Nederlanden is omgegaan , en van „ alles voldoening hebben (*)."

Zulk een antwoord, onderdrukten en hulpverzoekenden gegeeven , ftrekt ten bewijze van laagheid van ziel; eene verheevene hadt zich zeker verwonderd over der Staaten ftandvastigheid , en troost gefchonken. Buiten twijfel was Elizabeth ingenomen met het valfche begrip , dat Vorften van eene verheevener natuur zijn dan andere Menfchen. Doch zij hadt flegts in zichzelve te treeden, om die dwaaling te ontdekken: want haar diep deelen in de vermeende beledigingen eens Gunstelings was zeker eene der beweegredenen van haare geftoordheid: daarenboven bevondt zij zich thans in zeer netelig© om Handigheden , die meer betrekkings hadden tot ©nze Gefchiedenisfen, dan eenigen zich verbeelden, en teffens toonen, hoe zeer menschlijke zwakheden het hart deezer hoogmoedige Vorftinne beheerschten. -— Maria, Koningin van Schotland , vervolgd door haare wederfpannige Onderdaanen, hadt haare toevlugt inEngela«Ogenomen. Elizabeth, in ftede van de verlegene Koningin de afgefmeekte

hulpe

(») Hoqfdt, II. D. bl. 1125. 1126.

Zij vincfo zich in hetneteligfte van Je zaak roet de Koningia Maria.

Sluiten